Programacio Practica En C++ por Marta Gatius Vila

Programacio Practica En C++ por Marta Gatius Vila

Titulo del libro: Programacio Practica En C++

Autor: Marta Gatius Vila

ISBN: 8498804019

Marta Gatius Vila con Programacio Practica En C++

Programacio Practica En C++ por Marta Gatius Vila fue vendido por £15.47 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

L'objectiu d'aquest llibre és introduir el lector en la programació, facilitant-li l'aprenentatge dels conceptes fonamentals de programació i d'un dels llenguatges amb més projecció (el C++). Alhora, volem potenciar les capacitats intel·lectuals generals necessàries per a la programació, especialment l'abstracció i el raonament lògic. El llibre està orientat als cursos d'introducció a la informàtica dels estudis d'enginyeries no informàtiques en general, si bé es pot utilitzar també en estudis d'altres nivells, com ara els últims cursos de batxillerat. El llibre s'estructura en sis capítols i un annex. Al primer capítol, després d'una introducció breu a la informàtica, s'expliquen els conceptes de llenguatge de programació, sistemes de numeració i àlgebra de Boole. Als cinc capítols següents es presenten els conceptes fonamentals per realitzar programes: operadors i tipus de dades, seqüències, accions i funcions, taules i estructures

  • Published on: 2010-04-29
  • Released on: 2010-04-29
  • Original language: Catalan
  • Number of items: 1
  • Dimensions: 9.69" h x .46" w x 7.44" l, .87 pounds
  • Binding: Paperback
  • 216 pages